Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο από Παράβαση Καθήκοντος - οποιαδήποτε πραγματική ή ισχυριζόμενη αμελή παράβαση καθήκοντος, αμελή πράξη, αμελές σφάλμα, αμελή παράλειψη, ανακριβή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράβαση εγγύησης ή εξουσιοδότησης διαπραχθείσα με καλή πίστη, ή παράβαση εμπιστευτικότητας η οποία επέρχεται κατά την εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Απευθύνετε σε:

- Δικηγόρους

- Λογιστές

- Κτηματομεσίτες

- Γιατρούς

- Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών

- Αρχιτέκτονες & Πολιτικούς Μηχανικούς

- Εταιρείες Τεχνολογίας

- Εταιρείες Επικοινωνίας & Πολυμέσων

- Άλλους Παρόχους Υπηρεσιών

Professional Indemnity Group.png

Τι καλύπτει

  • Παράβαση Καθήκοντος

  • Νομικά Έξοδα

  • Απώλεια Εγγράφων

  • Δυσφήμηση

  • Επιπρόσθετες Καλύψεις

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 70005507 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Arrow right.png