Ασφάλιση Συνταξιοδότησης

Ένα ομαδικό σχέδιο συνταξιοδότησης είναι ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο προσφέρεται από τους εργοδότες στους εργοδοτούμενους με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για τη συνταξιοδότηση. Οι εργοδότες αποφασίζουν το μερίδιο συμμετοχής τους και οι υπάλληλοι επιλέγουν τον επενδυτικό κίνδυνο που επιθυμούν να αναλάβουν. Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχειρίση του σχεδίου και διασφαλιζεί τη διασπορά του κινδύνου σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών ζωνών.

Πλεονεκτήματα

  • Διαχείριση Κινδύνου από έμπειρους επαγγελματίες

  • Δυνατότητα επιλογής διαφόρων επενδυτικών ταμείων ανάλογα με το προφιλ κινδύνου του πελάτη

  • Φοροαπαλλαγή

  • Κάλυψη απώλειας ζωής

  • Διασπορά Κινδύνου σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών ζωνών

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 70005507 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Arrow right.png